Uslovi korišćenja

Poslednje ažuriranje: May 27, 2021

 

Molimo pažljivo pročitajte ove Uslove korišćenja („Uslovi“) pre nego što počnete da koristite web lokaciju https://www.prirodnodobro.com („Usluga“) kojom upravlja Prirodno dobro.

Vaš pristup i korišćenje Usluge uslovljeni ste prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova. Ovi uslovi se primenjuju na sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju Usluzi ili je koriste.

 

Pristupanjem ili upotrebom Usluge pristajete da vas obavezuju ovi Uslovi. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom uslova, možda nećete moći pristupiti Usluzi.

 

Intelektualna svojina

 

Usluga i njen originalni sadržaj, funkcije i funkcionalnost su i ostaće u isključivom vlasništvu kompanije Prirodno dobro i njenih davalaca licence.

 

Veze do drugih web lokacija

 

Naša usluga može sadržati veze do web lokacija ili usluga nezavisnih proizvođača koje nisu u vlasništvu ili pod nadzorom kompanije Prirodno dobro.

 

Prirodno dobro nema kontrolu nad sadržajem, politikama privatnosti ili praksom bilo kojih web lokacija ili usluga nezavisnih proizvođača i ne preuzima nikakvu odgovornost za njih. Dalje prihvatate i slažete se da Prirodno dobro neće biti odgovoran ili odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan sa upotrebom ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge na bilo kojoj od takvih web lokacija ili usluga.

 

Snažno vam savetujemo da pročitate uslove i odredbe i politike privatnosti bilo kojih nezavisnih web lokacija ili usluga koje posećujete.

 

Prekid

 

Možemo odmah prekinuti ili suspendovati pristup našoj Usluzi, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite Uslove.

 

Sve odredbe Uslova koje bi po svojoj prirodi trebalo da prežive prekid trajaće i nakon raskida, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanje garancije, obeštećenje i ograničenja odgovornosti.

 

Izjava o odricanju odgovornosti

 

Korišćenje usluge na vaš je vlastiti rizik. Usluga se pruža na osnovu „KAKAV JE“ i „KAO DOSTUPNO“. Usluga se pruža bez bilo kakvih garancija, bilo da su izričite ili podrazumevane, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumevane garancije prodajljivosti, podobnosti za određenu namenu, nekršenja ili toka izvršavanja.

 

Nadležno pravo

 

Ovi uslovi će se primenjivati i tumačiti u skladu sa zakonima Srbije bez obzira na njene kolizijske odredbe.

 

Naš propust da sprovedemo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ako se za bilo koju odredbu ovih Uslova utvrdi da je nevažeća ili neizvršljiva na sudu, preostale odredbe ovih uslova ostaće na snazi. Ovi Uslovi čine celokupan sporazum između nas u vezi sa našom Uslugom i zamenjuju i zamenjuju sve ranije ugovore koje bismo mogli imati između nas u vezi sa Uslugom.

 

Promene

 

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da u bilo kom trenutku izmenimo ili zamenimo ove Uslove. Ako je revizija značajna, pokušaćemo da dostavimo obaveštenje najmanje 30 dana pre nego što novi uslovi stupe na snagu. Šta predstavlja materijalnu promenu, utvrdićemo po sopstvenom nahođenju.

 

Ako nastavite da pristupate našoj usluzi ili je koristite nakon što te revizije stupe na snagu, pristajete na to da vas obavezuju revidirani uslovi. Ako se ne slažete sa novim uslovima, prestanite da koristite Uslugu.

 

Kontaktirajte nas

 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Uslovima, kontaktirajte nas.